GALERI

ANGKA 8 YANG LUAR BIASA

Semua perkara dalam kehidupan manusia,samada baik atau buruk,adalah ditentukan oleh usaha sendiri.Angka atau nombor tidak ada kaitan untuk menentukan tuah atau sebaliknya. Tetapi hal ini agak berlainan pula bagi seorang presiden Barrios dari Guatemala. Angka 8 menjadi satu kebetulan yang tragis bagi dirinya. Beliau telah dibunuh pada pukul 8:00 malam,8 Februari 1898, di alamat No. 8,Jalan 8.Suatu kebetulan yang cukup luar biasa!
APAKAH UKURAN JENGKAL?

Ukuran jengkal merupakan salah satu cara yang digunakan oleh orang pada zaman dahulu untuk menyukat panjang.

Ukuran jengkal ialah jarak dari ibu jari ke jari kelengkeng.


KEINDAHAN MATEMATIK

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321


1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
 9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
 


Number Puzzle:

Tuliskan jawapan dalam rajah di bawah.
Melintang:
  1.  37 × 10
12

3


4

5

6


7
8
9


10


  1.  280 – 240
  2. 90090 ÷ 3
     5. 105 + 20
  1. 12000 + 345
  2. 100 – 3
  3. 4 × 100

Menurun:
  1. 3000 + 300 + 30 + 3
  2. 804 ÷ 2
4.    6 + 5
6.    6000 – 450
7.    6 × 12


GUESS THE MATHEMATICIANSN

T

N

A

C

D

P

S

T   

O

I

S

A

I

Y

S

CANTOR

O

N

E

N

T

L

T

A

EINSTEIN

R

O

T

N

A

C

H

U

EUCLID

P

W

S

S

S

U

A

G

GAUSS

Y

E

N

A

U

E

G

A

NEWTON

T

N

I

C

U

E

O

U

PYTHAGORAS

L

L

E

S

S

U

R

S


I

R

O

T

S

U

A

G

N

E

W

T

O

N

S

O

趣味智力题

1.过桥问题
在漆黑的夜里,四位旅行者来到了一座狭窄而且没有护栏的桥边。如果不借助手电筒的话,大家是无论如何也不敢过桥去的。不幸的是,四个人一共只带了一只手电筒,而桥窄得只够让两个人同时过。如果各自单独过桥的话,四人所需要的时间分别是1、2、5、8分钟;而如果两人同时过桥,所需要的时间就是走得比较慢的那个人单独行动时所需的时间。问题是,如何设计一个方案,让这四人尽快过桥

2..称水
如果你有无穷多的水,一个3公升的提捅,一个5公升的提捅,两只提捅形状上下都不均匀,问你如何才能准确称出4公升的水?

3.时间问题 
烧一根不均匀的绳,从头烧到尾总共需要1个小时。现在有若干条材质相同的绳子,问如何用烧绳的方法来计时一个小时十五分钟呢?


5 comments: